Náš chov

Připouštění bahnic plemeníkem

Stádo po obahnění

Odpočinek na pastvině

Nezbedné hrátky

Společně na pastvě